Darovací smlouvy

Notář Vám sepíše darovací smlouvu, jejímž předmětem je nemovitost, a současně zařídí vklad vlastnického práva obdarovaného do katastru nemovitostí.

Co je k sepsání darovací smlouvy potřeba

Minimálně
  • původní nabývací titul (kupní smlouva, darovací smlouva, dědické rozhodnutí, kolaudační rozhodnutí)
  • list vlastnictví – lze získat i u notáře
  • jméno, datum narození, bydliště obdarovaného

Údaje pro darovací smlouvu

Pokud budete chtít sepsat potřebné listiny, vyplňte prosím příslušné údaje do našeho datového formuláře. Obratem vám nabídneme k výběru termíny schůzek s notářkou, kdy pro vás budou dokumenty připraveny.

Kolik stojí sepsání darovací smlouvy

Odměna notáře se odvíjí z hodnoty nemovitosti. Pro výpočet odměny použijte naši kalkulačku.

Darovací daň

Zdanění daru od roku 2014 spadá pod daň z příjmu a činí u fyzických osob 15% z jeho hodnoty. Daň neplatí příbuzní v řadě přímé a manželé, sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety, manželé dětí (zeťové a snachy), děti manžela, rodiče manžela, manželé rodičů a osoby, které s dárcem žijí nejméně po dobu jednoho roku ve společné domácnosti, a které z toho důvodu pečují o společnou domácnost nebo jsou na dárce odkázány výživou. Tito všichni jsou od daně osvobozeni.

Dále počítejte s tím, že je potřeba uhradit poplatek katastrálního úřadu z návrhu na zápis vlastnického práva obdarovaného, který v současné době činí Kč 2.000,- a hradí se v kolkových známkách.

Další dotazy a odpovědi týkající se tohoto tématu

  • Chci darovat dům své dceři, která je vdaná. Bude vlastníkem i její manžel (tedy můj zeť)?

Úřední hodiny

Po:8:30-17:00
Út - Pá:8:30-15:30

Kontaktujte nás

Telefon+420 485 113 340
Mobil+420 602 435 904
Email poslat

Adresa

Revoluční 123/17
460 01 Liberec
Mapa lokality zobrazit na mapě