Předmanželské smlouvy

Uzavřením manželství vzniká společné jmění manželů, jehož předmětem se stává veškerý majetek, který manželé za trvání manželství nabudou a závazky, které za trvání manželství vzniknou, s výjimkou:

  • věcí, které jeden z manželů za trvání manželství získal darem, dědictvím či restitucí
  • věcí sloužících osobní potřebě jednoho z manželů
  • věcí získaných výměnou za věc ve výlučném vlastnictví jednoho z manželů

Chcete-li se od této zákonné úpravy společného jmění manželů odchýlit, můžete své společné jmění zúžit nebo rozšířit smlouvou, kterou Vám může sepsat pouze notář.

Zúžením společného jmění se rozumí případ, kdy se z již nabytého společného majetku stane výlučný majetek jednoho z manželů (např. společná nemovitost se stane majetkem jednoho z manželů) nebo se vymezí pravidla, na jejichž základě bude v budoucnu každý z manželů nabývat určený majetek do výlučného vlastnictví (např. veškeré nemovitosti pořízené za trvání manželství budou pouze manželky).

Rozšířením společného jmění se rozumí případ, kdy se z výlučného majetku jednoho z manželů stane majetek společný.

Tyto smlouvy lze sepsat jak za trvání manželství, tak i před jeho uzavřením. V takovém případě jde o tzv. předmanželskou smlouvu, v níž si snoubenci upraví své majetkové poměry v manželství způsobem, jakým to zákon připouští mezi manželi či vyhrazením jejich společného jmění manželů ke dni zániku manželství.

Pokud je předmětem těchto smluv nemovitost, nabývá smlouva o změně rozsahu společného jmění manželů účinnosti vkladem do katastru nemovitostí. Tento úkon provede notář, který smlouvu sepíše.

Existence těchto smluv se eviduje Notářskou komorou ČR v centrální evidenci manželských smluv.

Tyto smlouvy mohou například snížit dopady podnikatelských rizik na rodinné majetkové poměry, či vyloučit nechtěné dědění majetku potomkem jen jednoho z manželů, anebo urychlit vypořádání majetku manželů v období rozvodového řízení.

Co je potřeba k sepsání takovéto smlouvy

  • oddací list
  • list vlastnictví
  • občanský průkaz
  • nabývací titul k nemovitosti (kupní smlouva, darovací smlouva, dědické rozhodnutí, kolaudační rozhodnutí)

Údaje pro tento druh smluv

Pokud budete chtít sepsat příslušný notářský zápis, vyplňte prosím potřebné údaje do našeho datového formuláře. Obratem vám nabídneme k výběru termíny schůzek s notářkou, kdy pro vás bude dokument připraven.

Kolik stojí sepsání takovéto smlouvy

Při výpočtu odměny notáře za sepsání smlouvy o změně rozsahu společného jmění manželů či předmanželské smlouvy se vychází z hodnoty majetku. Pro výpočet odměny použijte naši kalkulačku.

Další dotazy a odpovědi týkající se tohoto tématu

  • Vlastním byt a uvažuji o uzavření sňatku. Potřebuji předmanželskou smlouvu, že se tento byt nestává společným majetkem?

Úřední hodiny

Po:8:30-17:00
Út - Pá:8:30-15:30

Kontaktujte nás

Telefon+420 485 113 340
Mobil+420 602 435 904
Email poslat

Adresa

Revoluční 123/17
460 01 Liberec
Mapa lokality zobrazit na mapě