Zástavní smlouvy a rejstřík zástav

Jednou z možností, jak zajistit pohledávku věřitele vůči dlužníkovi, je zástavní smlouva. Zástavou mohou být nemovitosti, věci movité i jiná práva majetkové povahy.

Pokud předmětem zástavy budou nemovitosti, které se neevidují v katastru nemovitostí (např. sklep), věc hromadná (např. podnik), soubor věcí (např. sbírka mincí) nebo movitá věc (např. osobní automobil), které nebudou předány při uzavření zástavní smlouvy do držení věřitele, musí být zástavní smlouva sepsána notářem.

Zástavní právo v těchto případech vzniká zápisem do Rejstříku zástav vedeného Notářskou komorou ČR. Tento zápis provádí notář, který zástavní smlouvu sepíše.

Rejstřík zástav slouží nejen k zápisům zástavních práv, jak je shora uvedeno, ale lze v něm i vyhledávat, zda určitá věc je či není zastavena ve prospěch věřitele.

V případě koupě staršího osobního automobilu je velmi praktické si zjistit, zda není zastaven ve prospěch věřitele, který může při změně vlastníka uplatnit své zástavní právo na novém majiteli. S žádostí o  zjištění, zda je určitá věc zastavena ve prospěch věřitele či nikoliv, se lze obrátit na kteréhokoliv notáře. K tomuto úkonu použijte formulář žádosti o vydání výpisu či opisu z rejstříku zástav.

Kolik za vydání výpisu zaplatíte

Odměna notáře činí Kč 150,- + DPH + poplatek Notářské komoře ČR Kč 200,- + DPH

Údaje pro zástavní smlouvu

Pokud budete chtít sepsat příslušný notářský zápis, vyplňte prosím potřebné údaje do našeho datového formuláře. Obratem vám nabídneme k výběru termíny schůzek s notářkou, kdy pro vás bude dokument připraven.

Kolik stojí sepsání zástavní smlouvy

Odměna notáře se odvíjí z hodnoty zástavy. Pro její výpočet použijte naši kalkulačku.

Další dotazy a odpovědi týkající se tohoto tématu

  • Může provést výmaz z rejstříku zástav i jiný notář než ten, který sepsal zástavní smlouvu a zástavní právo do Rejstříku zástav vložil?

Úřední hodiny

Po:8:30-17:00
Út - Pá:8:30-15:30

Kontaktujte nás

Telefon+420 485 113 340
Mobil+420 602 435 904
Email poslat

Adresa

Revoluční 123/17
460 01 Liberec
Mapa lokality zobrazit na mapě