Založení akciové společnosti

K založení akciové společnosti potřebujete notáře, který vyhotoví ve formě notářského zápisu zakladatelskou listinu, pokud je jeden zakladatel, nebo zakladatelskou smlouvu, je-li zakladatelů více.

Jaké informace notář od vás potřebuje pro přípravu dokumentu pro založení akciové společnosti bez veřejné nabídky akcií

 • Obchodní firma

  Název společnosti, který se nesmí shodovat či být podobný s již existujícím názvem. Kontrolu si můžete provést na www.justice.cz

 • Sídlo společnosti

  Do zakladatelského dokumentu lze sídlo vymezit pouze názvem obce (např. Liberec), pro zápis společnosti do obchodního rejstříku je však potřeba uvést konkrétní adresu. Obchodnímu rejstříku je pak potřeba předložit potvrzení vlastníka objektu, že s umístěním sídla společnosti souhlasí. Text tohoto potvrzení vám připravíme.

 • Předmět podnikání (činnosti) společnosti

  Seznam předmětů podnikání je k dispozici zde.

 • Základní kapitál

  Jedná se o prostředky, které je nutné poskytnout společnosti jako počáteční kapitál. Minimální výše základního kapitálu činí Kč 2.000.000,-. Před zápisem společnosti do obchodního rejstříku musí být splaceno alespoň Kč 600.000,-, zbývajících Kč 1.400.000,- je nutno doplatit do jednoho roku od vzniku společnosti. Základní kapitál se vkládá do banky před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku na účet založený na jméno společnosti (po sepsání notářského zápisu) a po zápisu společnosti do obchodního rejstříku je základní kapitál firmě volně k dispozici.

 • Akcie

  Akcie je cenný papír, který prokazuje, že jeho majitel je akcionářem společnosti. Notář potřebuje vědět celkový počet kusů akcií, jmenovitou hodnotu jedné akcie, formu akcií (na jméno nebo na majitele) a podobu akcií (listinná nebo zaknihovaná). Součet jmenovitých hodnot všech akcií se musí rovnat výši základního kapitálu.

 • Akcionáři/zakladatelé

  Jméno, narození, bydliště akcionáře/zakladatele. Společnost musí mít alespoň dva akcionáře, ledaže jediným akcionářem je právnická osoba. Akcionářem může být osoba se sídlem či bydlištěm v ČR nebo v zahraničí.

 • Výše vkladu akcionářů

  Minimální výše vkladu každého akcionáře společnosti při tvorbě základního kapitálu je Kč 1.000,-. Výše vkladu odvozuje počet akcií akcionáře ve firmě a tím jeho možnost ovlivňovat rozhodování na valné hromadě. Výše vkladu musí být dělitelná 1.000,- korunami.

 • Jméno, narození, bydliště členů představenstva

  Představenstvo řídí společnost a zastupuje ji navenek. Členem představenstva může být také kterýkoliv z akcionářů společnosti. Členem představenstva může být občan ČR, ale i cizinec. Musí však splňovat požadavky stanovené zákonem pro výkon funkce člena představenstva. Minimální počet členů představenstva jsou tři, tento počet může být nižší jedině v případě, že společnost má jediného akcionáře.

 • Způsob jednání představenstva za společnost

  V případě, že společnost má více členů představenstva, určí se způsob, jakým budou za společnost jednat. Obvyklými způsoby jednání jsou – jednání každého člena představenstva samostatně, jednání všech členů představenstva společně, alespoň dvou členů představenstva společně, atd.

 • Jméno, narození, bydliště členů dozorčí rady

  Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Musí mít nejméně tři členy a počet jejích členů musí být dělitelný třemi. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva. Člen dozorčí rady musí splňovat požadavky stanovené zákonem pro výkon funkce člena dozorčí rady.

 • Jméno, narození, bydliště správce vkladu

  Správce vkladu spravuje před vznikem společnosti splacené vklady, může jím být jeden ze zakladatelů nebo banka.

Jaký je postup při založení a.s.

Vyplňte prosím příslušné údaje do našeho datového formuláře. Další kroky budou:

 1. Nabídneme vám termíny schůzky s notářkou a na vámi vybraný termín připravíme potřebné dokumenty. Budete potřebovat občanský průkaz.
 2. Vyřídíte si živnostenská oprávnění.
 3. Založíte si účet v bance, kam složíte základní kapitál.
 4. Podáme za Vás návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku.

K založení akciové společnosti je potřeba návrh stanov akciové společnosti. Tyto stanovy vám naše kancelář sepíše a rovněž vám připravíme veškeré ostatní dokumenty potřebné k návrhu na zápis akciové společnosti do obchodního rejstříku.

Kolik činí odměna notáře

Odměna notáře se odvíjí ze základního kapitálu společnosti a je rozhodující, zda ji zakládá jeden zakladatel či více. Pro výpočet Vámi zvolené varianty použijte naši kalkulačku.

Další dotazy a odpovědi týkající se tohoto tématu

 • Jak dlouhé je funkční období členů představenstva a dozorčí rady?
 • Jak dlouho trvá založení akciové společnosti?
 • Kolik činí soudní poplatek z návrhu na zápis akciové společnosti do obchodního rejstříku?
 • Musím k notáři přinést výpisy z rejstříku trestů členů představenstva?
 • Musím předkládat notáři výpis z katastru nemovitostí na sídlo společnosti?

Úřední hodiny

Po:8:30-17:00
Út - Pá:8:30-15:30

Kontaktujte nás

Telefon+420 485 113 340
Mobil+420 602 435 904
Email poslat

Adresa

Revoluční 123/17
460 01 Liberec
Mapa lokality zobrazit na mapě