Schůze družstva

K založení družstva, ke změně stanov družstva i k likvidaci družstva potřebujete notáře. 

Založení družstva

Pokud zakládáte družstvo, notář osvědčuje průběh jeho ustavující schůze, která určuje zapisovaný základní kapitál družstva, schvaluje stanovy a volí představenstvo a kontrolní komisi. Dále musí sepsat notářský zápis osvědčující schválení stanov družstva.

Jaké doklady k tomu notář potřebuje

  • Seznam budoucích členů družstva

  • Návrh stanov družstva

  • Pozvánku na ustavující schůzi družstva

Kolik činí odměna notáře

Základem pro výpočet odměny notáře je hodnota zapisovaného základního kapitálu družstva. Pro výpočet použijte naši kalkulačku.

Změna stanov družstva

O změně stanov družstva rozhoduje členská schůze družstva. Změnou stanov je např. změna názvu, sídla, rozšíření předmětu podnikání družstva.

Notář sepisuje notářský zápis – osvědčení o rozhodnutí členské schůze o změně stanov. Také vám může sepsat návrh na zápis změn stanov do obchodního rejstříku.

Jaké doklady k tomu notář potřebuje

  • Pozvánku na členskou schůzi družstva

  • Seznam členů družstva

  • Aktuální znění stanov družstva

Kolik činí odměna notáře

Pro výpočet použijte naši kalkulačku.

Zrušení a likvidace družstva

O zrušení družstva a jeho vstupu do likvidace rozhoduje členská schůze. O tomto rozhodnutí musí být sepsán notářský zápis.

Jaké doklady k tomu notář potřebuje

  • Aktuální znění stanov

  • Jméno, datum narození a bydliště uvažovaného likvidátora

Kolik činí odměna notáře

Základem pro výpočet odměny notáře je hodnota základního kapitálu zrušovaného družstva. Pro výpočet odměny použijte naši kalkulačku.

Další dotazy a odpovědi týkající se tohoto tématu

  • Co je malé družstvo?
  • Kolik členů je potřeba k založení družstva?

Úřední hodiny

Po:8:30-17:00
Út - Pá:8:30-15:30

Kontaktujte nás

Telefon+420 485 113 340
Mobil+420 602 435 904
Email poslat

Adresa

Revoluční 123/17
460 01 Liberec
Mapa lokality zobrazit na mapě