Projednání dědictví

Projednání dědictví je jediný případ, kdy si notáře nemůžete vybrat. Notář je k vyřízení dědictví jako soudní komisař pověřen okresním soudem v místě bydliště zůstavitele (tj. zemřelého).

Jak probíhá dědické řízení

Naše notářská kancelář vyřizuje dědictví po zůstavitelích s trvalým bydlištěm v okrese Liberec, pokud tito zemřeli v období od 25. do 31. dne v měsíci.

 1. Matrika vystaví úmrtní list, zašle ho Okresnímu soudu v Liberci, a ten nás pověří vyřízením Vašeho dědictví.
 2. Osoba, která zařídila pohřeb (tj. vypravitel pohřbu), bude námi pozvána k předběžnému šetření, jehož účelem je zjistit majetkové a rodinné poměry zemřelého. Co bude vypravitel pohřbu k předběžnému šetření potřebovat, je uvedeno na naší pozvánce.
 3. Údaje poskytnuté vypravitelem pohřbu prověříme a doplníme tak, aby mohlo být nařízeno jednání se všemi oprávněnými dědici.
 4. Další jednání již probíhá za účasti všech dědiců, kteří jsou v jeho průběhu seznámeni s výsledky šetření soudního komisaře. Účelem tohoto jednání je uzavření dohody dědiců o rozdělení dědictví.
 5. V rámci dědického řízení Vám poskytneme veškeré právní poradenství v tomto směru, sepíšeme dědickou dohodu a vydáme usnesení o jejím schválení. Tato dohoda se stává Vaším nabývacím titulem k věcem patřícím do dědictví.

Pokud je předmětem dědictví nemovitost, zajistíme přepsání vlastnického práva v katastru nemovitostí.

Dodatečné projednání dědictví

Pokud se po ukončení dědického řízení objeví další majetek, lze dědické řízení znovu otevřít a tento majetek doprojednat. Toto dodatečné projednání dědictví vyřizuje zpravidla tentýž notář, u kterého probíhalo původní dědické řízení.

 1. Vyplňte žádost o zahájení dodatečného projednání dědictví a podejte ji na Okresní soud v Liberci nebo naší notářské kanceláři, pokud jsme vyřizovali Vaše původní dědictví.
 2. Okresní soud v Liberci vyhledá z archivu dědický spis a pověří notáře coby soudního komisaře vyřízením dodatečného dědictví.
 3. Příslušný notář bude kontaktovat dědice pozvánkou k jednání, u něhož dědicové uzavřou dohodu o rozdělení i tohoto zbývajícího majetku.

Pokud předáte žádost naší notářské kanceláři, zajistíme její podání na Okresní soud v Liberci.

Co mám dělat, když se nemohu jednání zúčastnit

Pokud máte závažný důvod a nemůžete se zúčastnit projednání dědictví, je potřeba zplnomocnit jinou osobu k jednání Vaším jménem. Nejste totiž zváni pouze Vy, ale i všichni ostatní dědicové a Vaše neúčast může toto jednání zmařit.

Je vhodné nechat si na plné moci svůj podpis úředně ověřit (notář, matrika, pošta). Vzor plné moci naleznete zde.

Kolik to bude stát

Odměna notáře jako soudního komisaře je daná vyhláškou č.196/2001 Sb. Základem pro její výpočet je hodnota dědictví. Pro orientační výpočet odměny notáře použijte naši cenovou kalkulačku.

Pokud zůstavitel neměl žádný majetek, dědické řízení se zastaví a odměnu notáře NEPLATÍTE!

Dědická daň

Dědická daň byla zrušena a příjmy z dědictví upravuje zákon o dani z příjmu. Příjmy z dědictví a odkazu jsou od daně z příjmu osvobozené.

Další dotazy a odpovědi týkající se tohoto tématu

 • Byli jsme bezdětní manželé. Manželka zemřela. Jsem její jediný dědic?
 • Byli jsme dva sourozenci. Bratr zemřel. Budu jediným dědicem v dědictví po naší matce, která zemřela jako vdova?
 • Jak dlouho bude dědické řízení trvat?
 • Musí být ověřen podpis na plné moci k dědickému řízení?
 • Z čeho se platí odměna soudního komisaře v dědickém řízení?
 • Zemřela mi sestřenice, neměla žádné děti a mne ustanovila dědičkou svého majetku. Budu platit dědickou daň?

Úřední hodiny

Po:8:30-17:00
Út - Pá:8:30-15:30

Kontaktujte nás

Telefon+420 485 113 340
Mobil+420 602 435 904
Email poslat

Adresa

Revoluční 123/17
460 01 Liberec
Mapa lokality zobrazit na mapě