Ověřování podpisů

Notář Vám ověří pravost Vašeho podpisu.

Při ověření podpisu je nutná osobní účast osoby, jejíž podpis má být ověřen a tato osoba musí notáři prokázat svou totožnost úředním průkazem:

  • občanským průkazem

  • cestovním pasem

Úředním průkazem, kterým se notáři prokazuje totožnost, není potvrzení o ztrátě občanského průkazu!

Notář ověřením podpisu na listině neodpovídá za její obsah, nýbrž ověřuje, že fyzická osoba před ním (jeho pověřenou pracovnicí) v jeho přítomnosti listinu vlastnoručně podepsala. Ověřit podpis si do naší notářské kanceláře můžete přijít kdykoliv v úředních hodinách, není potřeba se k tomuto úkonu objednávat.

Pokud potřebujete ověřit podpis na listině, která má být předložena na území jiného státu, musí být ověřovací doložka podepsána notářem, proto je dobré si telefonicky zjistit, zda je notář přítomen.

Kolik stojí ověření podpisu

Kč 70,- + DHP za jeden podpis

Další dotazy a odpovědi týkající se tohoto tématu

  • Kolik stojí ověření jednoho podpisu?
  • Musím k Vám přijít osobně, když potřebuji ověřit podpis? Mohu k tomuto úkonu někoho zmocnit?
  • Musím se k ověření podpisu či listiny objednat?
  • Ověříte mi podpis na základě potvrzení o ztrátě občanského průkazu?
  • Pokud potřebujeme ověřit podpisy na kupní smlouvě, musíme přijít všichni současně?

Úřední hodiny

Po:8:30-17:00
Út - Pá:8:30-15:30

Kontaktujte nás

Telefon+420 485 113 340
Mobil+420 602 435 904
Email poslat

Adresa

Revoluční 123/17
460 01 Liberec
Mapa lokality zobrazit na mapě