Výpočet notářských odměn

V naší webové kalkulačce si spočítáte notářské poplatky za úkony spojené s vyhotovením listiny, kterou je notářský zápis a která upravuje majetkové nebo obchodní vztahy, jako například darovací smlouva nebo zakladatelská listina obchodní společnosti. Rovněž zjistíte, za co se platí dědické poplatky spojené s nabytím majetku v rámci dědického řízení a jejich výši. Můžete si zkalkulovat i cenu ostatních notářských služeb, jako je sepsání svolení k vykonatelnosti (exekuční titul) ve formě notářského zápisu, notářská úschova apod. Nejtypičtějšími případy jsou:


  • založení a změny v obchodních společnostech, převod obchodního podílu
  • darování či prodej a koupě nemovitosti
  • předmanželské smlouvy, zúžení nebo rozšíření společného jmění manželů
  • projednání dědictví, závěti, vydědění, ustanovení správce dědictví
  • zástavní smlouva, exekuční titul
  • notářská úschova peněz, listin, cenných papírů

Odměna notáře za činnost ve všech jeho agendách je stanovena zákonnou vyhláškou Ministerstva spravedlnosti, kterou naleznete v sekci ODKAZY. Cena konkrétního případu ovšem závisí rovněž na tom, jaký rozsah služeb si zvolíte. Naše notářská kalkulačka vám umožní propočítat různé varianty podle vašich potřeb a požadavků.

Kupříkladu pro výpočet ceny za sepsání závěti u notáře se nepoužije pouze notářský tarif, ale celková částka obsahuje také poplatek notářské komory za zápis listiny do centrální evidence závětí.

Daň z nabytí nemovitých věcí

Tato daň původně známá jako Daň z převodu nemovitostí byla ke dni 26.9.2020 zrušena.

Darovací daň

Zdanění daru od roku 2014 spadá pod daň z příjmu a činí u fyzických osob 15% z jeho hodnoty. Daň neplatí příbuzní v řadě přímé a manželé, sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety, manželé dětí (zeťové a snachy), děti manžela, rodiče manžela, manželé rodičů a osoby, které s dárcem žijí nejméně po dobu jednoho roku ve společné domácnosti, a které z toho důvodu pečují o společnou domácnost nebo jsou na dárce odkázány výživou. Tito všichni jsou od daně osvobozeni.

Dědická daň

Dědická daň byla zrušena a příjmy z dědictví upravuje zákon o dani z příjmu. Příjmy z dědictví a odkazu jsou od daně z příjmu osvobozené.

Úřední hodiny

Po:8:30-17:00
Út - Pá:8:30-15:30

Kontaktujte nás

Telefon+420 485 113 340
Mobil+420 602 435 904
Email poslat

Adresa

Revoluční 123/17
460 01 Liberec
Mapa lokality zobrazit na mapě