Založení společnosti s ručením omezeným

Pokud chcete založit společnost s ručením omezeným, potřebujete notáře, který Vám ve formě notářského zápisu sepíše zakladatelskou listinu, má-li společnost jednoho zakladatele, nebo společenskou smlouvu, má-li společnost více zakladatelů. Notář vyhotoví i všechny další listiny potřebné pro zápis společnosti do obchodního rejstříku a provedení tohoto zápisu nové společnosti s ručením omezeným do obchodního rejstříku zajistí.

Co je potřeba notáři sdělit, aby mohl zakladatelský dokument připravit

 • Obchodní firma

  Jedním ze zapisovaných údajů o společnosti je její název – obchodní firma. Je potřeba mít o názvu společnosti představu, nesmí se shodovat ani být podobný s názvem již existující společnosti či působit klamavě. Kontrolu si můžete provést na www.justice.cz.

 • Sídlo

  V zakladatelském dokumentu při založení společnosti lze sídlo vymezit pouze názvem obce (např. Liberec), ale do obchodního rejstříku se zapíše konkrétní adresa. Obchodnímu rejstříku je pak nutno předložit:

  • - výpis z katastru nemovitostí – není potřeba, abyste obstarávali, zajistí Vám jej notář
  • - souhlas s umístěním sídla – text souhlasu Vám vyhotoví notář, je však potřeba, aby byl Vámi projednán souhlas majitele objektu, v němž bude mít Vaše společnost sídlo
 • Předmět podnikání

  Do zakladatelského dokumentu je potřeba uvést předmět podnikání v souladu se živnostenským zákonem. Seznam předmětů podnikání je k dispozici zde.

 • Základní kapitál

  Minimální výše základního kapitálu společnosti s ručením omezeným není dána. Je tvořena součtem vkladů společníků, přičemž minimální výše vkladu je 1,- Kč.

  Základní kapitál se skládá po sepsání zakladatelského dokumentu na účet založený u Vámi vybrané banky na jméno společnosti.

 • Jména, data narození, přesné adresy zakladatelů (tj. společníků), výši jejich vkladů a podílů

  Společníkem může být fyzická nebo právnická osoba s bydlištěm/sídlem v České republice nebo v zahraničí.

  Minimální výše vkladu každého společníka činí Kč 1,-. Výše vkladu určuje výši podílu společníka ve firmě a tím možnost společníka ovlivňovat rozhodování ve společnosti. Např. základní kapitál společnosti činí Kč 200.000,-, vklad společníka je Kč 100.000,-, podíl tedy činí 50 %.

 • Jména, data narození, přesné adresy jednatelů

  Jednatel řídí společnost a zastupuje ji navenek. Jednatelem může být kdokoliv ze společníků, ale i ten, kdo společníkem není. Počet jednatelů není omezen. Jednatel musí splňovat požadavky stanovené zákonem pro výkon funkce jednatele.

  V případě, že společnost má více jednatelů, je potřeba v zakladatelském dokumentu určit způsob jejich jednání za společnost. (např. každý jednatel jedná samostatně, všichni společně, alespoň dva jednatelé společně, apod.) Přesný způsob jednání bude dohodnut s notářem. Jednatel předkládá obchodnímu rejstříku výpis z rejstříku trestů. Ten není potřeba vyřizovat zvlášť, zařídí jej notář.

 • Jméno, datum narození, přesná adresa správce vkladu

  Správce vkladu je osoba, která spravuje před vznikem společnosti splacené vklady, může jím být kdokoliv, třeba i zakladatel.

Jaký je postup při založení s.r.o.

Vyplňte prosím příslušné údaje do našeho datového formuláře. Další kroky budou:

 1. Nabídneme vám termíny schůzky s notářkou a na vámi vybraný termín připravíme potřebné dokumenty. Budete potřebovat občanský průkaz.
 2. Vyřídíte si živnostenská oprávnění.
 3. Založíte si účet v bance, kam složíte základní kapitál.
 4. Podáme za Vás návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku, nebo
 5. Provedeme přímý zápis vaší společnosti do obchodního rejstříku.

Jak dlouho založení společnosti s ručením omezeným trvá

Od sepsání zakladatelského dokumentu po zápis společnosti s ručením omezeným do obchodního rejstříku v průměru 14 dnů a poté, co bude notářům umožněno provádět přímé zápisy do obchodního rejstříku, zhruba 3 dny.

Jaká je cena

Cena za sepsání zakladatelského dokumentu je závislá na výši základního kapitálu. Odměna notáře se počítá dle vyhlášky procentuální sazbou s tím, že nejméně činí Kč 4.000,- bez DPH. To znamená, že cena notářského zápisu za založení s.r.o. se základním kapitálem od 1,- Kč do 266.500,- Kč činí 4.000,- Kč bez DPH, tedy 4.840,- s DPH. Cena za sepsání dalších listin a zastupování u rejstříkového soudu ve věci zápisu do obchodního rejstříku činí Kč 1.000,- bez DPH a ověřování podpisů na listinách Kč 30,- bez DPH za jedno ověření. Pro výpočet Vámi zvolené varianty použijte naši kalkulačku.

Další dotazy a odpovědi týkající se tohoto tématu

 • Co je to přímý zápis do obchodního rejstříku?
 • Jaký je maximální počet společníků ve společnosti s ručením omezeným?
 • Jaký je rozdíl mezi zakladatelskou listinou a společenskou smlouvou?
 • Kde si mohu ověřit, zda název firmy není již použit jiným subjektem?
 • Kdo přiděluje společnosti s ručením omezeným IČ?
 • Kdy je při založení společnosti s ručením omezeným potřeba vyřídit živnostenská oprávnění?
 • Kolik činí minimální základní kapitál ve společnosti s ručením omezeným a minimální výše vkladu společníka?
 • Kolik činí soudní poplatek z návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku?
 • Mám si před schůzkou s notářem o založení společnosti s ručením omezeným založit v bance účet pro složení základního kapitálu?
 • Musí být podíl totožný s výší vkladu?
 • Může společnost s ručením omezeným založit jediná osoba?
 • Podle zákona o obchodních korporacích platného od 1.1.2014 je minimální výše vkladu 1,- Kč. Musí být tato částka složena v bance a musí banka vydat na tuto částku potvrzení?
 • Vyhotoví nám notář kromě notářského zápisu i další listiny potřebné k zápisu do obchodního rejstříku?

Úřední hodiny

Po:8:30-17:00
Út - Pá:8:30-15:30

Kontaktujte nás

Telefon+420 485 113 340
Mobil+420 602 435 904
Email poslat

Adresa

Revoluční 123/17
460 01 Liberec
Mapa lokality zobrazit na mapě